“TBMM Tokat Ofisi” açacakmış. Gel de gülme!

12.05.2023
326
Okuma Süresi: 10 dakika
A+
A-

Dün bir yazıyı haber verdiler, okuyunca güldüm, ciddiye almadım.

Ancak Facebook’da bir arkadaşım “İyi örnek Tokat’tan tüm Türkiye’ye tebrikler başarılar Fatih Demirkol. Vatandaş Ankara’ya gitmeden işini çözecek. Yeni nesil Millet Vekili” yorumuyla aşağıdaki fotoğrafı paylaşınca yazma gereği duydum.

Yazılana göre Sayın Fatih Demirkol’un bir projesi varmış, seçilirse Tokat’ta “TBMM Tokat Ofisi” açacakmış!

Ve İyi Parti Tokat Milletvekillerinin bazı danışmanları Tokat’taki bu ofiste görev alacaklarmış.

Ama sorun şu?

Birincisi; eğer TBMM’ de bu yönde yasal bir düzenleme yapılmazsa herhangi bir ilde “TBMM …..Ofisi” adı altında bir ofis kurulamaz. Kurulursa korsan ofis olur.

Bırakınız salt İyi Parti Milletvekillerine mahsus bir “Tokat TBMM Ofisi” kurulmasını, tüm partilere mensup milletvekillerinin / danışmanlarının bir arada çalışacağı bir “TBMM Tokat Ofisi” dahi yasal bir düzenleme olmadan kurulamaz.

Meclis’te bu yönde bir yasa çıkmazsa (ki çıkması çeşitli açılardan olası değildir) bu zekâ ürünü ve çok işlevsel proje (!) rafa mı kaldırılacak? Bu takdirde bu zihni sinir projeyi düşünenler “Ben önerdim ama olmadı” diyerek oluşturmaya çalıştıkları algı yönetiminden başarıyla çıktıklarını mı düşünecekler?

Bu bağlamda; milletvekilleri Tokat’ta ancak bir “İş Takip Bürosu” ya da bir “Vekil Ofisi” kurabilirler ki, yapılmasını planladıkları işler için de en uygun yapı bu olur. Bu da yeni bir icat ve proje değildir! Vekillerin seçmenlerle buluştukları ofisleri, mekânları zaten vardır. Böyle bir ofise bir personel oturturlar, masraflarını kendileri karşılarlar, olur biter.

İkincisi;  İyi Parti milletvekillerinin (kaç vekil çıkarmayı düşünüyorlarsa) bazı danışmanları bu ofiste yer alacakmış. Yani Meclis’te vekil ile yüze görüşme şansı olan seçmenler, işleri için danışmanlarla muhatap olacak.

Meclis’teki milletvekili makamında bizi karşılayacak danışmanlar artık Tokat’ta olacaklarmış. Peki, bu danışmanların maaşlarını da Fatih Demirkol mü verecek? Bu ofisin giderlerini de Fatih Deirkol mü ödeyecek yoksa biz yurttaşların sırtına mı yükleyecek? Kadroları TBMM’ de ama görev yerleri Tokat! Ne yapacaklar? Geçici görevlendirme mi yapacaklar? Bu sözde projeyi düşünenler, bunun için bile yasal bir düzenleme gerektiğini, milletvekillerinin ayrıca Meclis’te de danışmanları olması gerektiğini, bunun için ilave ve hatırı sayılır istihdam ve genel gider bütçesi gerektirdiğini de düşünüyorlar mı?

Ayrıca seçmenlerin milletvekili yerine danışmanları ile muhatap olmak istediklerini kim söyledi? Seçmen vekili ile muhatap olmak, derdini ona anlatmak ve nasıl karşılandığını bizzat görmek, aldığı cevabı bizzat duymak ister. Peki, bu yurttaşla muhatap ya da yüzgöz olmamak için bulunan bir çare mi? “Sen danışmanıma ilet o da bana iletir!” durumu mu? Oysa Meclis’te genelde bunun tam tersidir. Seçmen milletvekiline derdini anlatır, o da yapılacak bir iş ise danışmanına talimat verir.

Bir de şu var!

Tokat milletvekilleri Tokatlılar için ulaşılamaz insanlar mı? Tokat milletvekilleri seçildikten sonra Tokat’a hiç uğramaz mı oluyorlar? İktidarı muhalefeti hangisine telefon açtınız da ulaşamadınız ya da görüşmek istediniz de görüşemediniz?

Bir Tokat milletvekilinin asli görevi, hastası olan için hastaneden randevu almak mı? İş takibi yapmak mı? Bunun için bir danışmana ihtiyaç varsa, zaten bu işler mevcut danışmanlar aracılığıyla yürütülmüyor mu?

Tokat milletvekilleri Tokat’ın kentsel gelişim, istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, içme suyu, tarımsal sulama, tarımsal üretim, kültürel gelişim, ulaşım alt yapısı gibi makro sorunlarına çözüm bulabilmişler de sıra hastası olanlar için hastaneden randevu almaya mı gelmiş?

Tokat milletvekilleri Tokat’ın istihdam sorununu çözsün, insanlara insanca yaşaması için gereken şartları, geliri sağlasın, onları ayrıştırmasın,  o hastası için randevusunu da alır, yatacak yerini de bulur. Milletvekiline ihtiyacı kalmaz.

Böyle bir ofisin kurulmasından amaç, Tokat’taki kimi uygulamaları (atama, ihale, imar, basın, sivil toplum gibi) takip etmek, kontrol altına almak ve kontrol altına alınan bu tip işlerden çıkar elde etmekse onu da bilelim. Kafalarının arkasında bu tür planlar yapan siyaset erbabı varsa bilsinler ki, Millet İttifakı’nda işleri çok zor.

Kaldık ki Tokat’ta bir TBMM Tokat Ofisi açılması bir proje değildir, Çünkü ayrıntılarına girmeyeyim, bir fikrin projeye dönüşmesinin şartları vardır. Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur. Bir mantıksal çerçevesi vardır.

***

Diğer taraftan Tokat’ın gelişimine hizmet etmeyen böyle komik fikirlere ihtiyacı yoktur.

Kim seçilirse seçilsin, bir milletvekilinin hatta farklı partilerden de bile olsa milletvekillerinin en öncelikli görevleri, Tokat’ın mikro (yerel ölçekte) sorunlarına değil, makro ( ülke ölçeğinde) ölçekteki sorunlarına çözüm bulmalarıdır.

Tokat’ın çok sayıda mikro sorunları vardır ve bu sorunlar Tokat’ın yerel dinamikleriyle çözülmek zorundadır. Bu konuda özellikle belediyeler başta olmak üzere, kamu, üniversite, meslek odaları, özel sektör ve sivil toplum (siyasallaşmış sivil toplum değil)  başat rol almalıdır. Bu alanlarda siyaset erbabı ve siyasallaşmış kurum ve kuruluşlar engel çıkarmasın, toplumu ve kurumları ayrıştırmasınlar, desteklesinler yeter!

Tüm organlarıyla yerel siyasetin işi ise hastası olanlara randevu almak değil, Tokat’ın makro sorunlarına çözüm aramaktır. Örneğin; Tokat’ın ulaşım ağı sorununu çözemeyen yerel siyaset erbabının, Tokat’ın rekabetçi pazarlara açılmasını, sanayide, ticarette, turizmde gelişmesini beklemeye hakkı var mıdır? Sağlık politikasında akılcı politikalar izleyip, kapatılan hastanelerin açılmasını sağlayamayan yerel siyaset erbabı sağlık sektöründeki yaşanan sorunları çözebilir mi? Bu sorunların çözümünde aktif rol oynayamayan yerel siyaset erbabının Tokatlı gençlere iş bulması mümkün müdür? Tokat’ın içme ve sulama sorununu çözemeyen yerel siyaset erbabı tarımsal üretim artışından, yurttaşın sağlıklı suya erişiminden söz edebilir mi?

Örneğin; tüm dünyada kalkınmanın yerelden başladığı kabul edilirken, yerel ekonomik kalkınma anlayışını 21 yıldır ajandasına almayan, üstelik stratejik eylem planının ne demek olduğundan bi haber belediyenin mensubu olduğu partinin Tokat milletvekilleri Tokat’ın kentsel gelişimine etki eden hangi makro projelere el atmışlardır, Tokat muhalefet milletvekillerinden nasıl bir katkı almışlardır bileniniz var mı?

Bu milletvekilleri kendilerine gelen partili ya da partisiz seçmenlerinin diyelim ki hastalarına randevu aldılar ya da bireysel basit sorunlarının çözümünde yardımcı oldular. Bunun Tokat’ın gelişimine bir yararı var mı? Bu tip işler Tokat’ın gelişimine katkı sağlar mı? Bu tür geçici çözümler, toplumun genelinin dertlerine derman olabilir mi?

Stratejik Kalkınmanın aktörleri kabul edilen Tokat paydaşlarının bulunduğu bir Tokat Sivil Toplum Platformunun kurulmasına bile yıllardır destek vermeyen yerel siyaset erbabından bu tür oluşumlarla yarar sağlamayı düşünenler yanılgı içindedirler.

Yerel siyaset erbabı Tokat’ın gelişimi için ayrılan kaynakların, sırf birilerine rant sağlamak üzere (parasal ya da kariyer amaçlı) proje adı altındaki hiçbir somut çıktısı olmayan etkinliklere, ıvır zıvır işlere harcanmasına sebep olmasın, toplumu “ocu bucu” diye ayırmasın, stratejik kalkınmanın aktörleri kabul edilen paydaşlarla istişare ederek karar alsınlar yeter.

Sözün özü; Tokat’ın gelişimini, Tokatlıların refahını düşünen siyaset erbabı önce bir zihniyet değişikliği yaparak yurttaşı seçimden seçime hatırlayıp, işleri bittikten sonra unutmasınlar yeter.

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.