Noktakoy

Yazılı veya sözlü bir metnin, açıklamanın, haberin, olayın, herhangi bir uygulamanın, kapalı olarak yapılan, yazılan, anlatılan veya söylenen, kapalı, gizli veya altta yatan anlamını açığa çıkarmayı amaçlayan bir düşünce alanıdır.

Gerçek anlatımdan daha çok bireylerin algısında yaratılmak istenen, toplumsal sorumlulukla bağdaşmayan, özel anlam ve iletiyi ortaya çıkarmayı amaçlayan bir düşünce alanıdır

■ Toplum adına yapıldığı söylenen kimi uygulamaların anlatımında, gerçeği görmeyi zorlaştıran sorunlar bulunabilmektedir. Konuyla ilgisi ve bilgisi olmayan ya da sınırlı bilgiye iye kişiler, varsa uygulamanın altındaki yanlış ve sakıncalı kısmı göremeyebiliyorlar. Noktakoy; yanlış olan, doğru olmayan söylem ve uygulamaların iyeleri veya kimi yazarlar tarafından açıkça dillendirilmeyen, saklanan, üstü örtülü konuları tartışmaya açmayı, uygulamadan birinci derecede etkilenen tarafların dikkatini çekmeyi ve tüm konuların daha anlaşılabilir olmasına amaçlayan bir düşünce alanıdır.

“Altında gizli amaçların” bulunduğu olasılığının anlaşılması, okuyucuya sunulan “”satırlar arasındaki okumalar” ve “anlam çıkarımı” yapmalarını kolaylaştıran bir düşünce evi, metin çözümleme temelinde eleştirinin bir alt bölümü ve okura bir şeyler sezdirmek için bir inceleme, çözümleme alanıdır.

Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi amaçlayan yazıları okurla buluşturan bir düşünce alanıdır. Noktakoy, düşüncei yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir, araştırmaya, gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır.

Yazarların olayları gerçek yüzleriyle ve güzel Türkçe ile anlatım çabası vardır.