Niksar Ayvaz Suyu ve saklanan gerçekler…

22.03.2023
12
Okuma Süresi: 9 dakika
A+
A-

Niksar Ayvaz Suyu ve saklanan gerçekler…

TOKATtan Haber Aralık 5, 201901792

 

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen ya da ahiretini dünya için satmaktan çekinmeyenlerin “Ayvaz Suyu İşletmesinin kiralanması doğrudur” şeklindeki açıklamalarına ve yazılarına inanmayınız.

Bu kiralamayı bu haliyle savunanlara önerim; , padişahların başına taç olmak yerine, Niksarlılara kul olmayı seçmeli, kıblelerini Niksarlılara çevirmelidirler.

Niksar Ayvaz Suyu İşletmesinin bu haliyle ve hazırlanan sağlıksız bir sözleşmeyle birilerine kiralanmasının doğruluğunu savunanlar kafalarını kuma saklayan devekuşu misali olup biteni göremeyenlerdir.

Hazırlanan taslak sözleşmeyle Niksar’ın ve Niksar Belediyesi’nin 25 yılı ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır.

Niksarlılar geleceğe gözlükle değil teleskopla bakarak, bu tehlikeyi görmelidirler.

Eğer Sayın Özdilek Özcan başka hesaplar peşinde değil de, Niksar Belediyesi’nin ve Niksar’ın geleceğini düşünüyorsa bu kiralamayla, hayallerde uçmanın bedelini gerçeğe bir kaya gibi çakılarak ödeyecek, Niksarlılara da ödetecektir.

Tıpkı daha önce bu işletmeyi kiralayan ve belediye yönetimine kök söktüren eski kiracı örneğinde olduğu gibi…

Geleceğin en iyi peygamberi geçmiştir.

Sayın Özdilek Özcan yaşanmış kötü bir deneyim ortada iken, bu fabrikayı neden 25 yıllığına kiralamak istediğini ve Belediyenin 25 yılına ipotek koymaya çalıştığını tüm çıplaklığıyla Niksar kamuoyuna anlatmalıdır.

Bir sonraki seçimlerde aday gösterilmeyeceğini bildiği için mi? Ya da başka hangi gerekçe?..

Zira Sayın Özdilek Özcan’ın sunduğu gerekçelerin hiçbirisinin inandırıcılığı yoktur ve bu hazırlanan sözleşme ile de ortadadır.

Bu fabrikanın kiralanmasını savunanlar şu sorulara yanıt vermelidir.

1-Sayın Özdilek Özcan, bu fabrikaya 13 milyon liralık yatırım yaptığını, fabrikanın kar ettiğini, hatta ihracat yaptıklarını kamuoyu ile paylaşmış, bununla övünmüştür. Hal böyle iken böyle bir fabrikanı neden başkanı kiraya vermeye çalışmaktadır? Sayın Özcan belediyenin kasasından 13 milyon harcayarak bu fabrikayı kiralamanın ön hazırlığını mı yapmıştır.

2-Sayın Özdilek Özcan bu daha önceki açıklamalarıyla çelişkili olarak, fabrikanın rekabet gücünün olmadığını, fabrikanın sürekli yatırıma ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle kiraya vermek istediklerini ifade etmektedir. Madem fabrika yatırıma ihtiyaç duyuyor, o halde hazırlanan sözleşmede fabrikayı kiralayacak olan firmaya detayları açıkça gösterilen bir yatırım zorunluluğu niçin getirilmemiştir? Bırakınız detayları açıkça gösterilen bir yatırım zorunluluğu, yatırım zorunluluğu doğuracak bir hüküm eklenmemiştir? Fabrikayı kiralayanların “rekabet için duyulan yatırım ihtiyacını” karşılaması neden bir zorunluluk olarak sözleşmeye eklenmemiştir?

3- Yine hazırlanan “Niksar Belediyesi ‘Niksar Ayvaz İşletmesi” Su ve Şişeleme Üretim Fabrikası İmtiyaz Devir Hakkı Kiralama Sözleşmesi” nin 13 ncü maddesinde “Kiracı, İdarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, alt kiralama sözleşmesi yapamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz” hükmü yer alıyor.

Yani idare ileride böyle bir devrin yapılmasına rıza mı gösterecek ki, “idarenin izni olmadan” cümlesi eklenmiştir? Neden bu hüküm “Kiracı hiçbir şekil ve şart altında sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, alt kiralama sözleşmesi yapamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz” şeklinde yazılmamıştır? Belediye kimi korumaya çalışıyor? İhaleyi alan firmayı mı yoksa belediyeyi mi? Yoksa bu ihalenin arkasında isminin bilinmemesini isteyen birisi var da aradan zaman geçince ona mı devredilecek?

4- Yine hazırlanan sözleşmenin 20.06 ncı maddesinde “Kiracı firma “Ayvaz New Life” markası ile başka bir fabrikada fason üretimini Niksar belediyesinin izni ile yaptırabilir. Anılan marka ulusal ve uluslar arası piyasalarda değer kazanıp satışı söz konusu olursa idareden izin alarak markanın satışı idare tarafından gerçekleştirilebilir. Elde edilecek gelirden kiracı firmaya % 30 pay verilir” denilmektedir.

Yani ihaleyi alan firma başka bir fabrikada bu markalar altında üretim yapıp satabilecek,  hatta bu markaları satabilecek. Sözleşmede bu maddeye de “belediyenin izni ile” diyerek bir kılıf ayarlanmıştır.

Nasıl ve hangi öngörüyle sözleşmeye böyle bir madde ekleme ihtiyacı hissettiniz? Buna izin mi vereceksiniz ki böyle bir madde eklediniz?

Ayvaz suyu bir marka! Bu markayı oluşturan sadece bir logo değil. Gerek Ayvaz Suyu, gerekse Karabodur suyunun kendine has bir karakteristiği var. Başka bir fabrikada başka bir suyu şişeleyip bu marka altında satılmasına nasıl izin verilir? Bu nasıl bir zihniyet?

Salt bu madde bile, sizin Niksar Ayvaz İşletmesinin yatırım ihtiyacını gidermek gibi bir derdinizin olmadığını açıkça göstermiyor mu?

4- Yapılan basın açıklamasında işletmede çalışan personeli koruduğunuzu ifade ediyorsunuz Ama sözleşme öyle demiyor. Sözleşmede kiracı bir yıl hiçbir çalışanı Niksar Belediye Başkanlığına iade edemeyecek, bir yıldan sonra % 25 ini iade edebilecek, daha sonra da firma arzu ederse belediye işçilerinin tamamını belediyeye iade edebilecek.

Hâlihazırda bu işletmenin geliri ile ödediğiniz Ayvaz Su İşletmesi personel ücretlerini, ihaleyi alan firma tüm personeli belediyeye iade ettiğinde belediyenin kaynaklarından ödemeyecek misiniz? Bu işletmede 40 kişi (80 kişi çalıştırıldığı yönünde iddialar var) çalıştığı düşünülürse, bu personelin belediyeye aylık maliyeti en az 102.320 TL olmayacak mı? Almayı düşündüğünüz 50 bin liralık aylık ödemenin, buradan belediyeye iade edilen personelin aylık ücretlerini bile karşılamayacağını hesapladınız mı? Bu belediye bütçesinde aşırı bir yük oluşturmayacak mı?

5-Daha önce yine sizin partiniz döneminde yapılan kiralamada elinizde bir sözleşme olduğu halde, kiralama bedellerini tahsil edemedi. Her türlü hukuki mücadeleyi yıllarca sürdürdü. Diyelim ki ihaleyi alan firma da taksitlerini ödemedi ne yapacaksınız?

Değerli Niksarlılar, bu senaryoyu, yine bir AKP’li belediye başkanı döneminde izledik. Oyuncular değişti ama senaryo değişmedi.

Aynı nehre iki kez giremiyor aynı insan. Niksar Ayvaz Suyu İşletmesini kiralamayı düşünenler ve bunu onaylayanlar, kiralamaya çıkmadan önce, eski kayıtlarını karıştırmalıdırlar.

Gölgesiz mutluluk olmaz. Bu işletme Niksarlılara ait bir değerdir. Niksar Belediyesi bu işletmenin çok iyi karlar yapmasını bekliyorsa, kiralamak yerine, daha profesyonel bir yönetim oluşturmalı ve sırf oya tahvil etmek için burasını gereğinden fazla personel ile doldurmamalıdır.

Türkiye’deki tüm su firmaları para kazanıyorken, yılların markası Niksar Ayvaz İşletmesi para kazanamıyor ve pazarda rekabetçi bir yapıya ulaşamıyorsa Başkan Bey de dâhil yöneticiler önce kendilerine bakmalıdırlar.

Niksarlılara şunu söylemeliyim ki, bu kiralamaya, Niksar Belediyesi’nin ve Niksar’ın 25 yılına ipotek konulmasına izin vermemelidirler.

Bu değeri başkalarına pazarlamaya çalışanlara ise sözümüz “Asıl varlığınız arkanızda bıraktığınız“iz” lerdir.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.